SINCE 1958
中国特种二极管研发制造基地
语言
English ??? Português
电子芯片,稳压二极管,开关二极管

标题

IF(A)

VRRM(V)

IFSM(A)

VF(V)

@IF(A)

IR@25℃(uA)

OUTLINE

1N5711 15 70 2.0 1.0 15 0.2 DO-35
1N6263 15 60 2000 0.41 1 0.2 DO-35
SD101A 15 60 2000 0.41 1 0.2 DO-35
SD101B 15 50 2000 0.4 1 0.2 DO-35
SD101C 15 40 2000 0.39 1 0.2 DO-35
LL101A 15 60 2000 0.41 1 0.2 MiniMelf(SOD-80)
LL101B 15 50 2000 0.4 1 0.2 MiniMelf(SOD-80)
LL101C 15 40 2000 0.39 1 0.2 MiniMelf(SOD-80)
LL5711 15 70 2.0 1.0 15 0.2 Mini-MELF
LL6263 15 60 2000 0.41 1 0.2 MiniMelf(SOD-80)
1SS106 30 10 1 4.5 70 DO-35
MA700 30 15 150 0.4 1 0.1 DO-35
MA700A 30 30 150 0.4 1 0.15 DO-35
LL700 30 15 150 0.4 1 0.1 MiniMelf(SOD-80)
LL700A 30 30 150 0.4 1 0.15 MiniMelf(SOD-80)
1N60 30 40 150 0.5 1 50 DO-35
LL60 30 40 150 0.5 1 50 MiniMelf(SOD-80)
BAT19 30 10 60 0.4 1 0.1 DO-35
1N60P 50 40 400 0.5 1 100 DO-35
LL60P 50 40 400 0.5 1 100 MiniMelf(SOD-80)
记录总数:51 | 第1页/ 共3页 首页 上一页 下一页 尾页

联系环亚国际厅Contact

咨询热线:400-055-0531

电话:0531-86943657

传真:0531-86412824

邮箱:sale@jinghenggroup.com

地址:山东省济南市历下区和平路51号