SINCE 1958
中国特种二极管研发制造基地
语言
English ??? Português
电子芯片,稳压二极管,开关二极管

标题

IF(A)

VRRM(V)

IFSM(A)

VF(V)

@IF(A)

IR@25℃(uA)

trr(ns)

OUTLINE

1A4 1.0 400 25 1.1 1.0 5 R-1
1A5 1.0 600 25 1.1 1.0 5 R-1
1A6 1.0 800 25 1.1 1.0 5 R-1
1A7 1.0 1000 25 1.1 1.0 5 R-1
1N4001 1.0 50 30 1.0 1.0 5 DO-41
1N4002 1.0 100 30 1.0 1.0 5 DO-41
1N4003 1.0 200 30 1.0 1.0 5 DO-41
1N4004 1.0 400 30 1.0 1.0 5 DO-41
1N4005 1.0 600 30 1.0 1.0 5 DO-41
1N4007 1.0 1000 30 1.0 1.0 5 DO-41
1N4006 1.0 800 30 1.0 1.0 5 DO-41
1N4001G 1.0 50 30 1.0 1.0 5 DO-41
1N4002G 1.0 100 30 1.0 1.0 5 DO-41
1N4003G 1.0 200 30 1.0 1.0 5 DO-41
1N4004G 1.0 400 30 1.0 1.0 5 DO-41
1N4005G 1.0 600 30 1.0 1.0 5 DO-41
1N4006G 1.0 800 30 1.0 1.0 5 DO-41
1N4007G 1.0 1000 30 1.0 1.0 5 DO-41
BY133 1.0 1300 30 1.1 1.0 5 DO-41
BY127 1.0 1250 30 1.1 1.0 5 DO-41
记录总数:119 | 第1页/ 共6页 首页 上一页 下一页 尾页

联系环亚国际厅Contact

咨询热线:400-055-0531

电话:0531-86943657

传真:0531-86412824

邮箱:sale@jinghenggroup.com

地址:山东省济南市历下区和平路51号